Kreditrisken avgörs av redovisningskvaliteten – inte av revision

Kreditupplysningsföretaget UCs statistik visar att kreditrisken är högre i nystartade bolag som valt att inte använda sig av revisor.

Samtidigt framgår av samma undersökning att kreditrisken är lägre i äldre bolag som valt bort revision, och att den allra lägsta kreditrisken finns bland företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan lämna Bokslutsrapport.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.